Verwachte GGG-subsidieoproepen 2022-2023

STIP Ronde 5A voor het samenstellen van een overkoepelend samenwerkingsverband voor het begeleiden in de hieropvolgende ronde STIP 5B

Open: 1 mei 2023

_______________________________________________________

Personalised Medicine Ronde

Open: eind Q2 2023

_______________________________________________________

Ronde Onderzoek met Bestaande Data: eerste halfjaar 2023

Een nieuwe subsidieronde gericht op onderzoek met data uit reeds bestaande (GGG)-registers wordt in mei 2023 opengesteld.
Informatiebijeenkomst: 18 april 2023 (aanmelden verplicht; er wordt inmiddels gewerkt met een wachtlijst)

_______________________________________________________

Ronde Implementatie en opschaling van kennis 2

Open: Q2 2023

_______________________________________________________

Open Ronde 13

Open: begin Q3 2023

_______________________________________________________

STIP Ronde 5B Therapietrouw Proeftuinen

Open: Q4 2023

Disclaimer: de informatie over de planning van de subsidierondes is onder voorbehoud en kan nog veranderen.
 

Lopende subsidierondes

Complexe Interventies Ronde 4

In deze subsidieronde staat onderzoek naar een complexe interventie rondom geneesmiddelengebruik centraal. Een interventie wordt als complex beschouwd vanwege het multifactoriële karakter waarbij diverse disciplines en settings betrokken zijn. Als uitgangspunt voor de definitie van een complexe interventie wordt het framework van de Medical Research Council (MRC) gehanteerd.

Zie ook de informatiepagina Complexe Interventies Ronde 4

Tijdpad

Deadline indienen projectidee:
Ontvangst advies commissie:
Deadline indienen subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Besluit:
Uiterlijke startdatum projecten:

dinsdag 18 april 2023 vóór 14.00 uur
eerste helft augustus 2023
dinsdag 31 oktober 2023
rond 30 november 2023
15 december 1023
eind maart 2024
eind september 2024

Grote Trials Ronde 6

De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel zullen gaan geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie hebben nationale impact en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk.

Zie ook de informatiepagina Grote Trials Ronde 6

Tijdpad

Ontvangst advies commissie:
Stenghtening Workshop uit te werken aanvragen
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Interviews
Besluit:
Uiterlijke startdatum gehonoreerde projecten:

juni 2023
eerste helft juli 2023
17 oktober 2023, voor 14.00 uur CET
21 november 2023
5 december 2023, voor 14.00 uur CET
eerste helft februari 2024
tweede helft maart 2024
september 2024

Open Ronde 12

Open Ronde 12 richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk.

  • Het onderzoek moet leiden tot winst voor de klinische praktijk: het verbetert het gebruik van beschikbare geneesmiddelen via optimalisatie van het effect op gezondheid en/of verhoging van de doelmatigheid.
  • Implementatie van de uitkomsten van het project moet worden gewaarborgd.
  • De aanvraag maakt helder dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen.
  • De aanvraag heeft een breed draagvlak, waarbij de uitvoering bij voorkeur plaatsvindt in een samenwerkingsverband.

In Open Ronde 12 zijn 68 projectideeën ontvangen. Hiervan hebben 23 projectideeën een positief advies ontvangen.

Zie ook de informatiepagina Open Ronde 12

Tijdpad

Deadline indienen subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Besluit:
Uiterlijke startdatum projecten:

donderdag 16 maart 2023, voor 14.00 uur
18 april 2023
2 mei 2023, 14.00 uur
medio juli 2023
medio januari 2024

Rediscovery Ronde 6

In de Rediscovery Ronde gaat het specifiek om projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.
Op 4 oktober was de deadline voor het indienen van projectideeën. Er zijn 17 projectideeën ontvangen.

Zie ook de informatiepagina Rediscovery Ronde 6

Tijdpad

Ontvangst advies commissie:
Ontvangst aanvullend advies CBG/ZIN:
Deadline indienen subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadlineindienen wederhoor:
Besluit:
Uiterlijke startdatum:

medio maart 2023
uiterlijk eind maart 2023
dinsdag 16 mei 2023, 14.00 uur
medio juni 2023
dinsdag 4 juli 2023, 14.00 uur
uiterlijk eind november 2023
uiterlijk begin juni 2024

BeNeFIT Call 3

Voor de derde keer is een subsidieoproep opengesteld samen met het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het beschikbare budget is 9 miljoen euro.

De BeNeFIT Ronde is gericht op vergelijkende, praktijkgerichte klinische studies, waarbij Nederlandse en Belgische instellingen samen niet-commercieel praktijkgericht onderzoek uitvoeren, dat relevant is voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers in beide landen. Door samen te werken kunnen klinische studies sneller en efficiënter worden uitgevoerd.
Het betreft een gezamenlijk initiatief vanuit de ZonMw-programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen en DoelmatigheidsOnderzoek, in nauwe samenwerking met het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Op 8 februari was de deadline voor het indienen van projectideeën. Er zijn 27 projectideeën ontvangen.

Zie ook de Informatiepagina BeNeFIT call 3

Tijdpad:

Eerste besluitbrief Call Steering Committee
Strengthening workshop – alleen voor uitgenodigde aanvragers
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag
Start haalbaarheids-checks
Start proces wederhoor
Ontvangst haalbaarheidsrapporten  
Deadline indienen wederhoor (en aangepast protocol)
Besluitbrief Call Steering Committee

medio mei 2023
7 juni 2023

5 september 2023, 14.00 uur
8 september 2023
30 oktober 2023
15 december 2023
15 januari 2024, 14.00 uur

mei 2024

Grote Trials Ronde 5

De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een aantal studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie hebben nationale impact en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk.

Er zijn 12 uitgewerkte aanvragen ontvangen. Medio maart 2023 zullen de aanvragers het advies van de commissie ontvangen.

Zie ook de informatiepagina Grote Trials Ronde 5

Tijdpad

Besluit:
Uiterlijke startdatum projecten:

medio maart 2023
september 2023

Implementatie fellows

Gezamenlijk subsidieronde vanuit de programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG), DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Langdurige zorg (JZOJP) en Preventie.
Deze persoonsgebonden implementatie fellowship subsidieoproep voor uitgewerkte aanvragen is een gezamenlijke oproep vanuit zeven verschillende ZonMw-programma’s: DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen, Onderzoeksprogramma ggz, Langdurige Zorg en Ondersteuning, Juiste Zorg op de Juiste Plek, Preventieprogramma, Zwangerschap en Geboorte.
Zie subsidieoproep ZonMw Implementatie science practitioner Fellowship

Tijdpad

Uiterlijke startdatum:
Start opleiding:

Rond zomer 2023
Najaar 2023

Medicinale cannabis als behandeling bij kinderepilepsie

Het onderzoeksprogramma Medicinale cannabis als behandeling bij kinderepilepsie is bedoeld voor studies die kennis genereren over de effectiviteit van medicinale cannabis in de behandeling van therapieresistente epilepsie bij kinderen.

De subsidie wordt toegekend aan één partij die de beantwoording van de hypothese in samenhang met de secundaire uitkomstmaten in een geïntegreerd plan van aanpak uitvoert.

Voor het totale project is maximaal 1,4 miljoen euro beschikbaar voor een periode van maximaal 4 jaar.

Tijdpad:

Uiterlijke startdatum:

Tweede helft april 2023

Gerelateerde pagina's

Meer informatie over alle gehonoreerde projecten binnen de verschillende rondes van het GGG-programma is te vinden op de pagina: Subsidierondes.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website