Onderwerpen

Uitgelicht

De laatste levensfase in coronatijden

Bekijk de interviewreeks

De coronacrisis heeft een grote impact op mensen in hun laatste levensfase en degenen om hen heen. Zo bemoeilijkt het risico op besmetting afscheid nemen en rouw. En kan een IC-opname beangstigend zijn voor patiënt en naasten. Hoe kunnen we hen toch goede zorg en ondersteuning bieden, binnen de grenzen van de maatregelen? Projectleiders van 5 nieuwe projecten vertellen over hun onderzoek naar antwoorden op deze vraag.

Bekijk de interviewreeks

Subsidieoproep 'Symptoombehandeling in de palliatieve fase'

Beeld bij subsidieoproep symptoombehandeling

Bij patiënten in de palliatieve fase kan de behandeling van symptomen bestaan uit niet-medicamenteuze en medicamenteuze interventies. Het is nu nog onvoldoende bekend hoe effectief die zijn. In deze oproep kunnen onderzoekers subsidie aanvragen voor onderzoek naar effectiviteit van bestaande interventies voor symptoombehandeling. De deadline is 10 maart 2021 om 14.00 uur.

Lees meer in de subsidieoproep

Resultaten van 5 jaar Palliantie

Het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' is in afronding en leverde de afgelopen 5 jaar veel mooie resultaten op. Er is door verschillende partijen hard gewerkt aan het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven. Voor zowel de patiënt als hun naasten. Lees alles over wat het programma heeft bereikt, de resultaten van projecten en hoe deze in de praktijk ingezet kunnen worden op de webpagina '5 jaar Palliantie'.

Bekijk de resultatenpagina

Actueel

Alles over onderwijs in palliatieve zorg op één platform

Palliaweb en O2PZ slaan handen ineen: zij werken samen aan vernieuwing van het onderwijsplatform op Palliaweb.nl. Deze krachtenbundeling helpt docenten bij het optimaliseren van hun onderwijs. En (toekomstige) zorgverleners om betere keuzes te maken in hun zoektocht naar onderwijs en bij- of nascholingen over palliatieve zorg.

Foto van een laptopbeeldscherm met de conceptwebpagina van Palliaweb
Nieuws

Zingeving extra relevant in de coronacrisis

Mensen met een beperkte levensverwachting, zoals bewoners van verpleeghuizen, hebben vaak veel zingevingsvragen. Die stellen ze alleen lang niet altijd. Hoe ga je daar als professional mee om? In dit interview vertellen projectleider Michael Echteld en netwerkcoördinator Joceline Kranenburg over een hulpmiddel hiervoor: de 'Patient Dignity Question'.

Foto's van Michael Echteld en Joceline Kranenburg gecombineerd
Pagina

Zingevingsvragen in de eerstelijnszorg

Hoe kun je zingevingsvragen herkennen en bespreekbaar maken? En wat zijn bronnen van zingeving van ouders die thuis zorgen voor een ernstig ziek kind? In een interview vertellen 2 actieonderzoekers en een beleidsadviseur bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg over wat hun onderzoek hieraan bijdraagt.

Gesprek zingeving moeder en dochter
Pagina

Interviewreeks palliatieve zorg en rouwverwerking in coronatijden

De coronacrisis heeft een grote impact op mensen in hun laatste levensfase en degenen om hen heen. Hoe kunnen we hen toch goede zorg en ondersteuning bieden, binnen de grenzen van de maatregelen? Projectleiders van 5 nieuwe projecten vertellen over hun onderzoek naar antwoorden op deze vraag.

Foto van zorgverleners in beschermingspakken met coronapatiënt
Pagina
Toon meer

Subsidieoproepen

Agenda

Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg

Afbeelding van symposium onderwijs palliatieve zorg

In zorgopleidingen en -praktijk ligt de focus nog veel op behandeling van ziekte, in plaats van kwaliteit van leven. Tijd om kennis over palliatieve zorg meer plek te geven. Word onderdeel van de optimalisatieslag en meld u aan!

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website