Research into the effect of the coronavirus on mental health

During the current pandemic, it quickly became clear that the coronavirus and the measures to combat it were having an effect on mental health. ZonMw has therefore funded research to identify which groups experienced extra difficulties, how an appropriate provision of care and support can be set up and what lessons can be learned from the pandemic.

Impact on the mental health of young people

Since 2021, the Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) [Network Health Research in the event of Disasters] has done comprehensive research into the consequences of the coronavirus on the health of people. This includes mental health as well. The research is called the Integral Health Monitor and consists of short-term and long-term studies. The studies focus on generating knowledge that is intended to support policymakers in drawing up new policy. This will allow them to set up an appropriate provision of care and support.

Young people still experience problems due to the lockdown

Results from the quarterly studies have so far revealed that the lockdown had a huge impact on young people's mental health. The website of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) publishes the results of the rounds of measurements of the mental health of young people.

A study by Erasmus University shows that for children with an autism spectrum disorder (ASD) dealing with the coronavirus measures was particularly complex. The University of Amsterdam and Maastricht University conducted research into the consequences of the COVID-19 pandemic among school children. This revealed that children with learning difficulties fell behind even more and that the loss of social contacts led to more anxiety and depression. The projects about youth mental health are listed below.

Preventing mental vulnerability in society

We also fund research into the coronavirus pandemic's impact on our society's happiness and health. The researchers mainly examine vulnerable groups, such as the homeless, migrants, the elderly or people with a learning disability, but also other societal groups.

These studies not only focus on the effect of the current pandemic, but also examine how vulnerable groups in our society can be better protected against mental vulnerability in the case of a possible future pandemic.

Besides funding these 10 studies, ZonMw helps to disseminate the knowledge from the studies and to apply it in practice. With this, we contribute to prevention, in other words, preventing the negative impact of the coronavirus on public health.

Part of a comprehensive study into the coronavirus

ZonMw is working on possibilities to use research and knowledge, both now and in the future, to contribute to solutions in the fight against the coronavirus and its impact on society. We are doing this in collaboration with commissioning bodies, policymakers, researchers, patients, healthcare professionals, data professionals and international partners. These studies about the impact of the coronavirus and coronavirus measures on mental health are also part of the comprehensive study into COVID-19.
 

Projecten jeugd en mentale gezondheid

De projecten van GOR zijn te vinden onder de projectnummers:

  • 10430212110001 t/m 10430212110026
  • 10430202110001 t/m 10430202110004
  • 10430212120001 t/m 10430212120026
  • 10430202120001 t/m 10430202120004

Dr. Tijana Prokic-Breuer en dr. Frank Cornelissen deden in hun studies onderzoek naar de gevolgen van de COVID-19 pandemie op basisscholen en basisschoolleerlingen. In hun onderzoeken kijken ze niet alleen wat het effect van de pandemie was op de jeugd, maar ook welke kansen de crisis bood. Bekijk de publicatie 'Hoe help je een leerling die achterligt' of bezoek de projectpagina's:

Projectnummer: 1043002201000
Dr. L.P. Dekker
Erasmus Universiteit Rotterdam

Deze studie gaat over de impact van de coronamaatregelen op gezinnen met kinderen met autismespectrumstoornis (ASS). Er wordt onder andere onderzocht wat de effecten zijn van de maatregelen op deze doelgroep en welke zorg- en informatiebehoefte er is bij deze gezinnen. Voor meer informatie, bezoek de projectpagina.

Projectnummer: 10430042010052
Prof. dr. E. Kluwer
Universiteit Utrecht

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis op gezinnen? Esther Kluwer deed samen met haar team onderzoek hiernaar. Lees meer over het onderzoek in de publicatie 'Wat doet corona met gezinnen?' of bezoek direct de projectpagina 'Relatie- en gezinsproblematiek, zorgmijding en preventie tijdens en na COVID-19'.

Tijdens de pandemie ging het onderwijs op slot en ook sporten was niet meer mogelijk. Hierdoor was het contact met leeftijdsgenoten voor jongeren niet altijd makkelijk. In deze 2 studies werd onderzocht wat de effecten hiervan waren op jongeren tussen de 8 en 18 jaar. Bekijk de publicatie naar de lessen van corona of bezoek de projectpagina's.

Projectnummer: 05160482120001
Dr. S.L. Nijhof
Universitair Medisch Centrum Utrecht | Wilhelmina Kinderziekenhuis

Wat is het effect van de coronamaatregelen op kinderen met een chronische ziekte? Wie van hen zijn daar extra door getroffen en hoe kunnen we hen in de toekomst ondersteunen? Voor meer informatie, bezoek de projectpagina.

Projecten preventie en mentale gezondheid

Projectnummer: 10430022010005
Prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh
Radboudumc

Dakloze mensen gaan vaak niet naar gewone huisartsenpraktijken. Daarom is niet bekend hoe vaak zij corona krijgen en wat de maatregelen voor hen betekenen. Dit project onderzoekt verschillende vragen over corona bij daklozen. Meer informatie over dit project? Bekijk de projectpagina

Projectnummer: 10430032010031
Dr. P.J. Beckers
Radboud University Network On Migrant Inclusion

In deze studie wordt onder andere onderzocht welke structurele problemen de coronacrisis heeft blootgelegd rond arbeidsmigratie. Ook wordt er gekeken naar welke kansen deze crisis biedt om de bescherming van arbeidsmigranten te verbeteren. Bekijk de projectpagina van het project 'Migranten in de frontlinie. De effecten van COVID-19 maatregelen op arbeidsmigranten werkzaam in cruciale sectoren' voor meer informatie.

Projectnummer: 10430022010009
Drs. F. Raaijmakers
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Dit onderzoek moet de impact van de coronapandemie op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) duidelijk maken. Hierbij worden verschillende vraagstukken onderzocht. Benieuwd naar dit project? Bekijk de projectpagina De impact van COVID-19 onder laaggeletterden en mensen met een LVB: maatregelen, (mentale) gezondheid en handelingsperspectieven t.a.v. de zorg- en ondersteuningsbehoefte en beleid.

Projectnummer: 10430032010034
Dr. F.G. Snel
Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit project onderzoekt de gevolgen van COVID-19 op diverse aspecten in de samenleving, zoals werk en inkomen, welbevinden, solidariteit en meer. Er wordt onder andere gekeken naar de samenang van deze aspecten met extra aandacht voor sociale ongelijkheid. Meer weten? Bezoek de projectpagina.

Projectnummer: 10430032010020
Prof. dr. ir. J.C. van Burg MA
Vrije Universiteit Amsterdam

Dit project onderzoekt de gevolgen van de coronacrisis voor verschillende kwetsbare groepen in de regio Amsterdam. Er wordt onder andere gekeken naar welke hulp er al is verleend en hoe hulpverlening op de midden- en lange termijn georganiseerd kan worden? Voor meer informatie, bezoek de projectpagina.

Projectnummer: 10430032010003
Prof. dr. H.G. van de Werfhorst
Universiteit van Amsterdam

Dit onderzoek brengt de gevolgen van het coronavirus op maatschappelijke ongelijkheden in kaart. Hierbij kijkt het onderzoeksteam specifiek naar de terreinen van werk en inkomen, het onderwijs, sociaal-psychologisch welbevinden, en onderlinge solidariteit en vertrouwen. Voor meer informatie, bezoek de projectpagina 'De maatschappelijke dynamiek van de COVID-19 pandemie: onderwijs, sociaal-economische positie en solidariteit' .

Projectnummer: 10430032010005
Dr. P. Dronkers
Universiteit voor Humanistiek

In dit project wordt onderzoek gedaan naar een zorgethisch beleidskader die ervoor moet zorgen dat toekomstige crises op een inclusievere manier opgevangen kunnen worden. De doelgroepen die hierbij centraal staan zijn mensen met een verstandelijke beperking, ouderen, mensen in de palliatieve fase en vluchtelingen. Voor meer informatie, bezoek de projectpagina.

Projectnummer: 10430022010021
Dr. P.L. Kocken
Erasmus Universiteit Rotterdam

Zorg op afstand heeft mogelijk grote gevolgen voor kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld mensen in achterstandswijken. In deze studie wordt onderzocht voor welke groepen zorg op afstand geschikt is. Ook wordt er onderzocht waar ruimte ontstaat voor kwetsbare patiënten die meer zorg nodig hebben. Voor meer informatie, bekijk de projectpagina.

Projectnummer: 10150062010007
Dr. D.H. de Vries PhD
Universiteit van Amsterdam

Wat voor problemen ervaren kwetsbare mensen door corona, welke oplossingen hebben ze hiervoor gevonden in de loop van de tijd en hoe kan beleid ondersteunen? In dit onderzoek worden er gesprekken gevoerd met sociaal kwetsbare groepen, ondere andere ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en gezinnen met jonge kinderen in een onveilige thuissituatie om deze vragen te beantwoorden. Voor meer informatie, bekijk de projectpagina.

Projectnummer: 05160482130001
Dr. J.R. Zinkstok
Radboudumc

Onderzoek naar de gevolgen van de coronapandemie voor uitkomsten (psychische gezondheid, ervaren stress en herstel) bij mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA). Voor meer informatie, bezoek de projectpagina.