Prof. dr. Jeroen Geurts wordt per 15 januari 2022 benoemd tot Rector Magnificus van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Jeroen Geurts was vanaf januari 2017 voorzitter van ZonMw en lid Raad van Bestuur van NWO.

Portretfoto Jeroen Geurts

Het bestuur en de medewerkers van ZonMw en NWO feliciteren hem van harte met zijn benoeming. De komende periode zal Jeroen Geurts zijn werkzaamheden bij ZonMw en NWO afronden en overdragen aan vice-voorzitter Prof. dr. Huib Pols, die als waarnemend voorzitter zal fungeren totdat er een nieuwe voorzitter is aangesteld.

Inzet vernieuwing gezondheidsonderzoek

ZonMw is Jeroen Geurts veel dank verschuldigd voor zijn grote en inspirerende inzet. Jeroen Geurts heeft zich ingezet voor vernieuwing van het gezondheidsonderzoek met speerpunten zoals team science, interdisciplinariteit, meer consortiumfinanciering en het nieuwe erkennen en waarderen. Ook kwam onder zijn voorzitterschap het ambitieuze nieuwe beleidsplan 2020-2024 van ZonMw tot stand. “Ik heb met veel enthousiasme samen met ZonMw en NWO mij ingezet voor een nieuw elan in het financieren van wetenschappelijk onderzoek en een inclusiever en duurzamere wijze van financieren.”, aldus Jeroen Geurts. Binnenkort blikt Jeroen Geurts in een uitgebreid interview terug op zijn bestuursperiode.

To top
Direct naar: InhoudSkip to navigationSkip to website footer