Naar de inhoudNaar het hoofdmenuNaar het zoekveld

Publicaties

Vanuit de vele programma’s van ZonMw verschijnen regelmatig publicaties over de voortgang van het programma of over resultaten van projecten. Deze publicaties zijn (bijna altijd) gratis verkrijgbaar als hardcopy of direct te downloaden als PDF.

1020 publicaties

 • Programmatekst Memorabel fase 2

  Programmatekst Memorabel fase 2

  6 oktober 2016

  Het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel heeft tot doel de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren. Dit document beschrijft de programmatekst voor Memorabel fase 2 voor de periode 2017 - 2020.

 • 'Meer weten, beter doen!'

  'Meer weten, beter doen!'

  3 oktober 2016

  Hoe help je jonge asielzoekers weer te geloven in zichzelf en hun dromen na te jagen? Welke interventies zijn beschikbaar voor kinderen die te maken hebben met de gevolgen van (echt)scheiding? En: hoe kan je, door onderwijs en jeugdzorg te verbinden, schooluitval verminderen en voorkomen dat…

 • Inventarisatie voor vervolgfase programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

  Inventarisatie voor vervolgfase programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

  28 september 2016

  Om de koers te bepalen voor de komende periode van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018 heeft ZonMw een inventarisatie laten uitvoeren naar de wensen en ervaringen van betrokkenen uit het veld. ZonMw heeft zich in de afgelopen jaren sterk ingezet om de richtlijnontwikkeling…

 • Participatief onderzoek met jongeren - Hoe creëer je betekenisvolle samenwerking?

  Participatief onderzoek met jongeren - Hoe creëer je betekenisvolle samenwerking?

  23 september 2016

  Om jeugdhulp beter aan te laten sluiten bij de behoeften van jongeren en ouders en uit te kunnen gaan van hun eigen kracht is hun betrokkenheid noodzakelijk. Daarom worden ouders en jongeren structureel betrokken bij de planvorming, doelstellingen, uitvoering en evaluatie van de academische…

 • Beter Oud worden

  Beter Oud worden

  19 september 2016

  Met het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is er tien jaar geïnvesteerd in betere zorg en ondersteuning voor ouderen. Dit boekje genaamd 'Beter oud worden' beschrijft in vogelvlucht de aanpak en opbrengsten van het NPO. En ook hoe er wordt doorgepakt en wat nog nodig is.

 • Onderzoekscatalogus Vakkundig aan het werk

  Onderzoekscatalogus Vakkundig aan het werk

  15 september 2016

  In deze onderzoekscatalogus vindt u alle projecten van het programma Vakkundig aan het werk terug. Wat is de onderzoeksvraag? Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? Wat is het resultaat en hoe kan dit in de praktijk worden toegepast?

 • Flyer stappenplan realiseren structurele financiering innovatieve ouderenzorg

  Flyer stappenplan realiseren structurele financiering innovatieve ouderenzorg

  6 september 2016

  Een compacte flyer van het stappenplan dat partijen ondersteunt bij het verkrijgen van structurele financiering voor innovaties in de ouderenzorg. Het stappenplan richt zich op projectleiders en financiers van innovatieve ouderenzorg: zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Het is breder…

 • Zelfevaluatie ZonMw-programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

  Zelfevaluatie ZonMw-programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

  23 augustus 2016

  Het doel van het programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg (JGZ), dat is uitgevoerd in de periode 2010–2015, was het verder ontwikkelen van veelbelovende innovaties in de uitvoering van de JGZ en deze geschikt maken voor implementatie. Op deze manier moest het programma eraan…

 • Academische werkplaatsen publieke gezondheid in kaart gebracht

  Academische werkplaatsen publieke gezondheid in kaart gebracht

  4 augustus 2016

  Welke aandoeningen komen in de regio het meeste voor? Is dat te specificeren naar wijken, buurten of dorpskernen? En hoe speelt de leefomgeving eigenlijk in op de gezondheid? Bevordert bijvoorbeeld een goed onderhouden schoolomgeving dat meer kinderen te voet of met de fiets naar school gaan? Deze…

 • Memorabel: Dementie in onderzoek

  Memorabel: Dementie in onderzoek

  21 juli 2016

  In deze publicatie zijn de projecten gebundeld van het ZonMw- onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel. Ook de projecten van het EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) waar Nederlandse onderzoekers aan deelnemen, zijn in deze publicatie opgenomen. Per project leest u wat het…

Mijn bestellijst

U heeft nog geen publicaties toegevoegd.

Filter op: