Naar de inhoudNaar het hoofdmenuNaar het zoekveld

Project: SNEL IN BEWEGING - vergroten van intensiteit van zelf oefenen door patiënten met een beroerte.

Snel in beweging na een beroerte

In de CBO-richtlijn ‘diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met een beroerte’ (2009) staan veel adviezen over de zorg na een beroerte. In deze richtlijn blijken vooral ‘tijdigheid’ en ‘intensiteit’ belangrijk. Hoe meer therapie patiënten krijgen, hoe beter het herstel gedurende de eerste zes maanden na een beroerte. Om hieraan te voldoen zonder te investeren in extra personeel, moeten organisaties op zoek naar innovatieve revalidatievormen. Een daarvan is het project: ‘Snel in Beweging’.

Doel
Het project Snel in Beweging had als doel om mensen met een beroerte sneller en intensiever te laten revalideren door het ontwikkelen van een oefengids waarmee patiënten zelfstandig kunnen oefenen en de implementatie van de gids in 7 verschillende revalidatie-settings (ziekenhuis, revalidatiecentrum en verpleeghuis).

Eindverslag

Samenvatting

Het project Snel in Beweging had als doel om mensen met een beroerte sneller en intensiever te laten revalideren door de ontwikkeling en implementatie van een oefengids waarmee patiënten na een beroerte (CVA) zelfstandig kunnen oefenen. Veel studies wijzen op het belang van de intensiteit van de revalidatiebehandeling na een beroerte. Hoe meer oefenen, hoe beter het herstel gedurende de eerste 6 maanden na een beroerte. Ook in behandelrichtlijnen wordt het belang van intensiever oefenen genoemd.

Aan de ontwikkeling van de oefengids hebben veel professionals en patiënten meegewerkt. De gids is geïmplementeerd in 7 verschillende revalidatie-settings (ziekenhuis, revalidatiecentrum en verpleeghuis). De oefengids blijkt in korte tijd te implementeren. De professionals die met de oefengids werkten, gaven na implementatie aan dat ze vinden dat patiënten meer gestimuleerd worden om (zelfstandig) te oefenen. Ook patiënten werden geïnterviewd en waren enthousiast over de gids. De implementatieresultaten laten zien dat het op deze manier mogelijk is om revalidatie te intensiveren zonder de noodzaak extra personeel in te zetten.

Binnen het project zijn we erin geslaagd een oefengids te ontwikkelen en implementeren die bruikbaar is voor zeer verschillende revalidatiesettings (ziekenhuis, revalidatiecentrum en verpleeghuis). De gids verkrijgbaar via de Nederlandse CVA vereniging Samen Verder. Voor meer informatie en producten zie: www.snelinbeweging.nl.

 

Resultaten

Het project heeft het volgende opgeleverd:

 Een oefengids waarmee patiënten na een CVA zelfstandig kunnen oefenen. De oefengids bevat 39 oefeningen voor de arm, hand, hoofd, nek, schouder, bovenlichaam en been. Een deel van de oefeningen bestaat uit alledaagse handelingen, zoals tandenpoetsen of de gordijnen openen en sluiten. De oefeningen zijn in drie verschillende (kleur)groepen verdeeld, afhankelijk van hoe ernstig iemand aangedaan is. Er zijn twee versies van de oefengids: een gebonden en een losbladige versie waar oefeningen uit geselecteerd kunnen worden afhankelijk van de individuele behoefte van de patiënt.

 Extra oefeningen voor de ‘betere’ CVA patiënt. Deze zijn niet opgenomen in de oefengids omdat daarin alleen oefeningen staan die voor iedereen veilig zijn om alleen te doen. De extra oefeningen zijn te downloaden van een website.

 Een handleiding met verantwoording van de keuzes die in de gids zijn gemaakt en implementatietips voor instellingen die met de oefengids aan de gang gaan.

 Een logo, poster en memoblokjes bruikbaar als ondersteunend materiaal om bekendheid te geven aan de oefengids in een instelling.

 Implementatie en evaluatie van het gebruik van de oefengids in 7 instellingen, te weten St Antonius Ziekenhuis (twee locaties), Birkhoven Zorggoed, Blixembosch Revalidatiecentrum, Jeroen Bosch Ziekenhuis (twee locaties), Vivium zorgroep Naarderheem, Tolbrug Revalidatiecentrum, Revalidatiecentrum De Hoogstraat. Evaluatie heeft plaatsgevonden met behulp van een vragenlijst onder professionals en interviews met patiënten.

Projectgegevens

Onderdeel van programma: Innovatieprogramma Revalidatie

Projectnummer: 335020008

Projectinformatie:

Startdatum: 1 januari 2010

Status: Afgerond

Looptijd: 2010 2011 100% compleet

Betrokkenen

Drs. M. Willems

Projectleider en penvoerder, Revalidatiecentrum De Hoogstraat

Aan de slag met de resultaten van dit project? Maak zelf een implementatieplan