Naar de inhoudNaar het hoofdmenuNaar het zoekveld

Project: Condoomlaken

Minder rommelige lakens
Bij het verplaatsen van cliënten in bed schuiven de lakens nogal eens op. Daardoor zijn extra handelingen nodig en het comfort van de cliënt wordt verstoord. Met het condoomlaken is dit probleem voortaan te verhelpen, waardoor de cliënt sneller, prettiger en ergonomisch verantwoord verplaatst kan worden. Het condoomlaken is een slaapzakachtig laken dat om de uiteinden van een matras wordt geschoven. In het midden komt overdwars een ander laken te liggen.

Doel
Het doel van het condoomlaken is tijdwinst voor de verzorgenden en meer comfort voor de cliënt. De overgebleven tijd kan worden besteed aan directe patiëntenzorg. De kwaliteit van de zorg stijgt: omdat er minder handelingen nodig zijn hebben cliënten minder pijn bij het verplaatsen en er zijn minder vaak huidproblemen.

Doelgroep
Medewerkers en cliënten in de langdurende zorg

Sector
Langdurende zorg

Inhoud

Condoomlaken

Dit is de samenvatting van de aanvraag.

Samenvatting Condoomlaken (Verpleeghuis De Stelle)

 

Ondanks het feit dat bedlegerige cliënten een groot deel van de dag, of zelfs de hele dag, in bed verblijven, worden er met deze mensen nog frequent transfers uitgevoerd. Het gaat dan transfers om hoog in bed (na wegzakken), zijwaarts (bijvoorbeeld bij het wassen) of draaien (bijvoorbeeld om decubitus te voorkomen). Conform de Praktijkrichtlijnen die in de zorg zijn opgesteld in het kader van de diverse Arboconvenanten (en voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen de CAO AG) moeten dit soort passieve transfers met een glij- of rolhulpmiddel worden uitgevoerd. Wanneer de bedden driedelig worden opgemaakt (één laken aan het hoofdeinde, één aan het voeteneinde en één in het midden) is het middendeel vrij om (in combinatie met een glij- of rolhulpmiddel) de transfers op een ergonomische en voor de cliënt weinig belastende manier uit te voeren. Bij intensief gebruik blijkt echter dat het hoofd- en voetenlaken niet goed blijft liggen, wat tot extra handelingen en ergernis leidt. Verzorgenden van Verpleeghuis De Stelle (Oostburg) kwamen op het idee van het ‘condoomlaken’. Het condoomlaken heeft de vorm van een korte slaapzak. Het heeft de breedte van het matras en wordt over de uiteinden van matras geschoven. Het ziet er netter en het kan tijdens de transfers niet meer wegschuiven. Dat scheelt onnodige handelingen, die belastend kunnen zijn voor cliënt en verzorgenden. De innovatie is relevant voor alle zorgbranches en dan vooral bij de zorg voor cliënten die in meer of mindere mate bedlegerig zijn.

Bij het gebruik van het condoomlaken gaat het om ‘slimmer’ werken. Er zijn waarschijnlijk minder handelingen nodig om de transfers uit te kunnen voeren. De verwachting is dat er een significante tijdsbesparing op zal treden in vergelijking met de traditionele manier van het opmaken van het bed. Aan de andere kant geldt dat waarschijnlijk niet voor alle cliënten die in zorg zijn (mogelijk met name de bedlegerige, zeer immobiele cliënten) en is de logistiek van het wassen wellicht ingewikkelder (er zijn nu immers drie lakens in plaats van één).

Het einddoel van het project is het bieden van een duidelijk en betrouwbaar beeld van de doelmatigheid van de inzet van het condoomlaken in vergelijking met de traditionele manier van het opmaken van bedden. Op basis daarvan kunnen zorgorganisaties beter bepalen of deze innovatie ook voor hen een geschikte en relevante ontwikkeling is.

De gegevens worden verkregen aan de hand van interviews met direct betrokkenen. Ook zal het werken met het condoomlaken biomechanisch worden vergeleken met het werken met een traditioneel laken. De resultaten worden beschreven in de vorm van een praktijkgericht artikel dat aan een vakblad zal worden aangeboden. Daarnaast zal de informatie worden verspreid via de kanalen van het landelijke ErgoCoach project (7000 geregistreerde ErgoCoaches).

 

Projectgegevens

Onderdeel van programma: Zorg voor Beter

Projectnummer: 88100039

Projectinformatie:

Startdatum: 17 april 2007

Status: Afgerond

Looptijd: 2007 2008 100% compleet

Betrokkenen

Drs. N.E. Knibbe

Projectleider en penvoerder, Locomotion

Aan de slag met de resultaten van dit project? Maak zelf een implementatieplan