Naar de inhoudNaar het hoofdmenuNaar het zoekveld

Programma: Verbeterprogramma Palliatieve Zorg

Het verbeterprogramma Palliatieve Zorg ondersteunt zorgaanbieders om met bestaande kennis en inzichten de palliatieve zorg verder te verbeteren. Hiervoor heeft een onafhankelijk commissie van experts uit onderzoek en de zorg een aantal ‘Goede Voorbeelden’ geselecteerd, die hun nut in de praktijk hebben bewezen en navolging verdienen. Het zijn ‘best practises’ die bijdragen aan de speerpunten van het Verbeterprogramma:

  • patiënten sterven op de plek van hun voorkeur
  • patiënten en naasten voeren zelf de regie
  • de zorg is goed op elkaar afgestemd
  • patiënten krijgen zorg die is afgestemd op hun specifieke wensen, behoeften en waarde
  • er is aandacht voor zorgbehoeften op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied.

Zorgaanbieders die verbonden zijn aan een netwerk palliatieve zorg kunnen een subsidieaanvraag indienen om een Goed Voorbeeld in hun organisatie toe te passen. Hiervoor organiseert ZonMw jaarlijks subsidierondes. De aanvraag wordt beoordeeld op relevantie en kwaliteit, waaronder methodisch verbeteren. De verbeterprojecten moeten binnen een jaar worden afgerond. Het NIVEL voert een evaluatieonderzoek uit om inzicht te krijgen op de effecten en resultaten van de verbeterprojecten. Het programma loopt tot en met 2016.

Standaardisering
Met een brede invoering van een aantal Goede Voorbeelden, stimuleert het programma zorgaanbieders om op een meer gestandaardiseerde wijze palliatieve zorg te verlenen. Naast subsidie voor verbeterprojecten, organiseert het programma ook andere activiteiten om de Goede Voorbeelden te verspreiden.

Onderzoeksprogramma voor de palliatieve zorg
Vanaf 2006 voerde ZonMw ook een programma uit dat gericht is op het verwerven van meer kennis over goede palliatieve zorg. Binnen dit programma zijn 47 projecten gehonoreerd. Het programma liep tot en met 2013. Het verbeterprogramma Palliatieve Zorg sluit hier op aan door te stimuleren dat bestaande kennis en inzichten in de praktijk worden toegepast.


Programmagegevens

Status: Uitvoering

Looptijd: 2011 2016 97% compleet


Contact

Foto van  Corna van Tol

Corna van Tol

T 030 657 58 98

E


Publicaties

Terugblik projectleidersbijeenkomst Palliatieve zorg

Terugblik projectleidersbijeenkomst Palliatieve zorg

13 februari 2015

Een verslag van de projectleidersbijeenkomst 'Creatieve zorg voor mensen in een veranderende omgeving' op dinsdag 20 januari 2015. In deze bijeenkomst kwamen verschillende sprekers aan het woord.

Voor het verslag van deze bijeenkomst

Alle publicaties binnen dit programma

Nieuwsbrief Palliatieve zorg

Blijf op de hoogte van palliatieve zorg bij ZonMw en meld u aan voor de nieuwsbrief: Aanmelden nieuwsbrief Palliatieve zorg

De nieuwsbrief biedt colums, interviews op het brede terrein van palliatieve zorg en ontwikkeling en implementatie van vernieuwing in de palliatieve zorg. Maar ook nieuws over subsidies en afgeronde projecten. De nieuwsbrief verschijnt elke 2 maanden.


Bekijk ook ons archief