Naar de inhoudNaar het hoofdmenuNaar het zoekveld

Programma: Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht

Het ministerie van VWS wil overgewicht bij kinderen terugdringen. Het doel van de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht is om kinderen van 0 tot 4 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas en jeugd van 12 tot 18 jaar met (ernstig) overgewicht die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om:

  • gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod dat door een sport- en beweegaanbieder samen met partijen uit de lokale gezondheidszorg wordt ontwikkeld en toegepast.
  • te voldoen aan een hogere en duurzame fysieke sport- en beweegdeelname als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl.

Om het doel van Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht te behalen stelt ZonMw vanaf 2013 een ronde open voor het indienen van subsidieaanvragen. Voor de ronde 2016 is een bedrag van 1,9 miljoen euro beschikbaar. Lokale Sport- en beweegaanbieders worden dan ook gevraagd in samenwerking met lokale gezondheidszorg en ander relevante partijen een subsidieaanvraag in te dienen.

Kernelementen

Alle projecten in dit programma zijn opgebouwd uit drie kernelementen, namelijk:
1.    samenwerking tussen sport en zorg;
2.    opvoedingsondersteuning en ouderparticipatie;
3.    passend sport- en beweegaanbod.
De kernelementen leveren een bijdrage aan een hogere duurzame sport- en beweegdeelname en een structurele verbreding van het lokale sport- en beweegaanbod voor de doelgroep.

Sport en Bewegen in de Buurt

De Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht is onderdeel van het VWS programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB)


Programmagegevens

Budget: € 1.900.000

Status: Uitvoering

Looptijd: 2013 2016 97% compleet


Contact

Annemieke Bekkers-Maat

T +31 70 349 53 27

E


Publicaties

Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen

Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen

25 april 2016

Van traplopen tot podium

De Nederlandse sportpraktijk moet meer kunnen profiteren van nieuwe wetenschappelijke gegevens en inzichten. De nadruk ligt op een brede multidisciplinaire benadering: van individuele psychologische processen tot fysiologische metingen, slimme materialen en virtual reality. De drie hoofdthema's van deze agenda zijn: Beter presteren; Een leven lang bewegen; De waarde(n) van sport.

Alle publicaties binnen dit programma

Eerste nieuwsbrief Preventie verschenen!

Deze nieuwsbrief laat u de impact van preventief onderzoek zien. U leest over projecten, resultaten en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van preventie, sport, bewegen en infectieziekten.

Lees meer in de nieuwsbrief

Dag van het Sportonderzoek 2016

U kunt nu een abstract indienen voor DSO 2016. Het overkoepende thema van het DSO 2016 is 'Make it count'. Het gaat om de waarde van onderzoek voor de praktijk. DSO vindt plaats op 9 & 10 november.

Aan de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht gerelateerde ZonMw-programma's

Gerelateerde Mediator-artikelen: