Naar de inhoudNaar het hoofdmenuNaar het zoekveld

Programma: Preventieprogramma 5

Het 5e Programma Preventie levert kennis op die bijdraagt aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie (NPP). Het NPP ‘Alles is gezondheid…’ bepaalt de komende jaren naast de uitvoeringsagenda ook de kaders van de langjarige onderzoeksprogrammering. Van de onderzoeksprogrammering is het 5e Programma Preventie een belangrijk onderdeel. Zoals bekend, is het 5e Programma Preventie een van de programma’s van het Preventiekader. Alle programma’s van het Preventiekader sluiten aan bij de domeinen van het NPP.

Een integraal gezondheidsbeleid vereist samenwerking en afstemming tussen diverse gebieden. Het 5e Programma Preventie heeft de volgende deelprogramma's:

  • Opvoeding en onderwijs;
  • Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving;
  • Werk(en) is gezond;
  • Preventie in de zorg;
  • Vroege opsporing.


Stakeholders van beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit programma. Ook leveren zij een bijdrage aan de uitwerking van de subsidieoproepen. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 (VTV 2014) die in juni 2014 werd gepresenteerd, is belangrijk voor de programmering van onderzoek en dit voor dit programma.

De subsidieoproepen benoemen specifieke prioriteiten binnen deze deelprogramma's en voor publieke gezondheid relevante thema’s. Voor informatie over opengestelde en verwachte subsidieoproepen verwijzen we u naar de themapagina Preventie. De opengestelde subsidieoproepen vindt u ook op onze subsidiekalender.

Ook op de themapagina Preventie vindt u informatie over de thema’s en de domeinen van het hele Preventiekader. Bijvoorbeeld volksgezondheidsthema’s als roken, alcohol, kanker, bewegen en screening. Deze thema’s hebben een plaats binnen de domeinen waarin de preventieve activiteiten plaatsvinden en zijn domeinoverstijgend.


Programmagegevens

Status: Uitvoering

Looptijd: 2013 2018 71% compleet


Contact

Jeanet Bruil

T +31 70 349 52 36

E


Publicaties

Onderzoeksagenda suïcidepreventie

Onderzoeksagenda suïcidepreventie

15 juni 2015

Met medewerking van de professionals in de zorg en met beroepsgroepen buiten de zorg, wetenschappers en ervaringsdeskundigen en hun naasten en nabestaanden zijn de onderzoeksprioriteiten benoemd die gericht zijn op het terugdringen van het aantal suïcides in Nederland.

Alle publicaties binnen dit programma

Eerste nieuwsbrief Preventie verschenen!

Deze nieuwsbrief laat u de impact van preventief onderzoek zien. U leest over projecten, resultaten en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van preventie, sport, bewegen en infectieziekten.

Lees meer in de nieuwsbrief

Programmatekst Preventieprogramma 5

Er ligt een grote uitdaging om de gezondheid te verbeteren. We worden steeds ouder, maar tijdens hun leven zijn steeds meer mensen chronisch ziek. Dit heeft effect op kwaliteit van leven, maar ook op participatie in de samenleving, arbeidsproces en zorguitgaven.

Programmatekst Preventieprogramma 5

Monitoring 'Alles is gezondheid...'

ZonMw draagt bij aan kennisontwikkeling rond de uitvoering van het Nationaal Programma Preventie (NPP) met de titel ‘Alles is gezondheid…´

Lees meer over 'Alles is Gezondheid...'

Artikelen in de spotlight

Commissie vijfde Preventieprogramma: 'Kiezen wordt een hele klus'

Waar gaan de voorzitter en vicevoorzitter van de centrale programmacommissie op letten als het op kiezen aankomt?

Lees PDFhet artikel (270 KB) in Pre Post 50

Alles is gezondheid...

Een interview met Sonja Bleuland. Een gezonder en vitaler Nederland door gezamenlijke afspraken.

Lees PDFhet artikel (202 KB) in Pre Post 50

 

 

Uitgelicht

Paul Huijts en Henk Smid

Henk Smid, directeur van ZonMw, overhandigde op 1 juli 2014 de programmatekst van het 5e Programma Preventie, aan Paul Huijts, directeur-generaal Volksgezondheid van VWS. Dit gebeurde tijdens de opening van het programmabureau van ‘Alles is gezondheid…’ (Nationaal Programma Preventie).

Flyer Preventieprogramma 5

Bekijk de flyer van het Preventieprogramma

Abonnement op Pre Post

Pre Post is het magazine van het programma Preventie. Ieder nummer belicht een actueel thema. Is de preventieve zorg uw werkterrein? Neem dan een gratis abonnement. Stuur een mail met uw naam en adresgegevens naar E-mailpreventie@zonmw.nl.

Video Preventie boeit

Bekijk de film Preventie boeit op YouTube
Klik op de afbeelding en bekijk de video 'Preventie boeit' op YouTube

Factsheets binnen het Preventieprogramma