Naar de inhoudNaar het hoofdmenuNaar het zoekveld

Programma: PreventieKracht Dicht bij Huis

In 2013 is het programma PreventieKracht dicht bij huis afgerond. Het programma was een vervolg op het programma PreventieKracht Thuiszorg (2007-2009), dat zich richtte op kwaliteitsverbetering van preventie door en voor de thuiszorg. Een aantal gezondheidsthema's stond centraal: preventie van overgewicht, diabetes, depressie, roken en valincidenten bij ouderen. In 2009 besloot het ministerie van VWS tot het vervolgprogramma PreventieKracht dicht bij huis (2010-2013). Op dezelfde thema's werd een kwaliteitsverbetering gevraagd met nu expliciete aandacht voor het bereiken van de risicogroepen en de bevordering van regionale of lokale samenwerking.

Een aparte plaats is ingenomen door de Academische werkplaatsen Thuiszorg die samen met de thuiszorgorganisaties praktijkgericht onderzoek hebben uitgevoerd. Die werkplaatsen zijn inmiddels verankerd en blijven zich met praktijkgestuurd onderzoek richten op het thema preventie en zorg thuis.

Opbrengsten

Projectleiders in het hele land hebben zes jaar lang hun activiteiten geregistreerd. Hierdoor is er inzicht gekomen in de kwaliteit van het aanbod, het aantal bereikte mensen per gezondheidsthema, en de relaties met lokale partners waaronder financiers.

In 2012 is de eindevaluatie van het gehele ZonMw-programma uitgevoerd. Daaruit blijkt ondermeer dat de aanpassing in de programmadoelen in 2010, de projectgroepen er daadwerkelijk toe heeft gebracht een verbetering van de Preventieplannen te realiseren. Er is een kwaliteitsslag gemaakt door meer programmatisch te werken en meer gestandaardiseerde interventies aan te bieden. Mede dankzij de regionale of lokale samenwerking is het bereik van de doelgroepen vergroot. Daarbij heeft men relaties kunnen bestendigen die bijdragen aan een voortzetting van de preventieprogramma's na de subsidieperiode bij ZonMw (na 2012).

Op het tabblad Opbrengsten vindt u de meest recente rapporten en brochures over het programma.

Afsluiting

Op 28 januari 2014 was de slotconferentie PreventieKracht waarbij de resultaten en opbrengsten van het programma zijn gepresenteerd. Door de inbreng van projectleiders en stakeholders van dit programma, zijn de aanwezigen geïnspireerd om voortvarend verder te gaan met preventie.


Programmagegevens

Budget: € 31.500.000

Looptijd: 2009 2013 100% compleet


Contact

Ines van Rooijen

T +31 70 349 53 30

E


Publicaties

Kennisinfrastructuur in transitie: reflectie

Kennisinfrastructuur in transitie: reflectie

6 februari 2015

Een verslag van een reflectiebijeenkomst (september 2014) waarin stakeholders met elkaar deelden hoe de kennisinfrastructuur beter kan aansluiten bij regionale ontwikkelingen en –vraagstukken inzake de 3 grote gemeentelijke transities in 2015.

Alle publicaties binnen dit programma

Eerste nieuwsbrief Preventie verschenen!

Deze nieuwsbrief laat u de impact van preventief onderzoek zien. U leest over projecten, resultaten en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van preventie, sport, bewegen en infectieziekten.

Lees meer in de nieuwsbrief