oktober 2011

www.zonmw.nl/jeugd

 
 
21 oktober 2011

Intercultureel scholingsaanbod voor CJG's en gemeenten

Binnenkort starten voor CJG's en gemeenten diverse trainingen, workshops en themabijeenkomsten over intercultureel vakmanschap. Deze scholing is erop gericht migrantenjeugd en hun ouders beter te kunnen bereiken en hen adequate hulp en ondersteuning bij de opvoeding te bieden.


25 oktober 2011

Een spannend maar uiterst geslaagd experiment

Zo’n dertig beleidsmakers, uitvoerders, coördinatoren van vrijwilligersorganisaties en financiers bogen zich -verdeeld over vijf teams- op vrijdag 21 oktober jl. tijdens de door ZonMw georganiseerde ‘Denktankcompetitie Burgerparticipatie Jeugd en Gezin’ over de vraag hoe het nijpende jongerenprobleem in de fictieve gemeente Uppel aan te pakken. Zes uur lang brainstormen, knopen doorhakken en budgetteren leverden creatieve oplossingen én een terechte winnaar op.


25 oktober 2011

Projectleidersbijeenkomst Inspiratie door participatie

Op 11 oktober vond de projectleidersbijeenkomst Inspiratie door participatie plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd voor projectleiders binnen diverse  ZonMw-jeugdprogramma’s. Met onder meer een presentatie van Christine Dedding over haar ervaringen met kindparticipatie in onderzoek.


7 oktober 2011

Take Care is uit de startblokken

Een langlopend onderzoek naar zorgpatronen en langetermijn-uitkomsten van de keten van zorg voor jeugd, is onder de naam Take Care van start gegaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de door ZonMw gefinancierde academische werkplaats C4Youth.


11 oktober 2011

Academische Werkplaats Jeugd in Twente van start

De Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJTwente) is officieel van start gegaan. Tijdens een feestelijke bijeenkomst ondertekenden GGD Twente, Universiteit Twente, Saxion en het UMC Groningen een overeenkomst. Daarmee benadrukken zij dat zij zich samen inzetten voor onderzoek naar hoe kinderen in risicosituaties beter bereikt kunnen worden. Samen willen de partijen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Academische Werkplaatsen Jeugd krijgen subsidie van ZonMw.


25 oktober 2011

Onderzoek mondgezondheid jeugd

De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) heeft een inventariserend onderzoek gedaan naar de verschillende initiatieven ter verbetering van de mondgezondheid van kinderen met een melkgebit.


In gesprek met

CJG-coördinatoren over hun inzet

In dit artikel uit INZET magazine komen vijf coördinatoren aan het woord die ieder op een eigen manier invulling geven aan de ontwikkeling van een CJG.


Annemieke Konijnendijk over preventie van kindermishandeling

Annemieke Konijnendijk, promovenda bij de Academische Werkplaats Twente, doet onderzoek naar preventie van kindermishandeling. In het weekblad van de Universiteit Twente, UTnieuws van 13 oktober, vertelt zij hierover (Artikel: Paul de Kuyper).


Tip

Informatie voor CJG's

ZonMw heeft informatie voor CJG's overzichtelijk bij elkaar geplaatst. Neem eens een kijkje!


 
Publicaties van ZonMw
10 november 2011

Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid

Op 10 november verschijnt het Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid , met de resultaten van de drie Academische Werkplaatsen Diversiteit. Het boek wordt gepresenteerd tijdens het congres 'Een wereld te winnen: Kwaliteit in de zorg voor alle jeugd' op 10 november in Rotterdam. Een dag die volledig in het teken staat van diversiteit in het jeugdbeleid. Iedere bezoeker ontvangt een exemplaar van dit boek.


Van wieg tot graf

Langs de hele levenslijn van de moderne mens, van wieg tot graf, tekenen zich ethische gezondheidsdilemma’s af. Dit boekje doet verslag van de zes ethische debatten die rondom deze levensloop werden georganiseerd.


INZET oktober 2011

Bestel of bekijk het nieuwste nummer van INZET magazine op de website van het ZonMw-programma Vrijwillige Inzet voor en door jeugd en gezin.


Agenda

De komende tijd kunt u ZonMw tegenkomen op de volgende bijeenkomsten:


15 december 2011

Jaarcongres JGZ


19 maart 2012

Jeugd in Onderzoek


Subsidieoproepen
15 januari 2012

Nu of nooit! Debatsubsidie voor gemeenten

Laatste kans voor gemeenten om subsidie aan te vragen voor het organiseren van een debat over het versterken van de pedagogische civil society.


 

Aanmelden Wijzig gegevens/afmelden
ZonMw | Laan van Nieuw Oost-Indië 334 | 2593 CE Den Haag | 070 349 51 11